Oog voor mens en milieu

Labeur vzw is een eco-sociale onderneming. Labeur vzw kiest resoluut voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Labeur streeft ernaar op een systematische manier economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen. Labeur stelt de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop en hanteert daarbij enkele basisprincipes. Zo geeft Labeur voorrang aan arbeid in plaats van aan kapitaal. Labeur gaat voor transparantie, voor kwaliteit en voor duurzaamheid. Kortom, Labeur doet er alles aan om een mens- en milieuvriendelijke onderneming te zijn.

Werk op maat

Labeur biedt haar medewerkers werk op maat. Binnen de grenzen van economische rendabiliteit wordt winst telkens weer geïnvesteerd in nieuwe tewerkstelling. Medewerkers krijgen binnen de organisatie de nodige scholingskansen om uit te groeien tot volwaardige schilders en stukadoors. Op de werven worden ze permanent begeleid door instructeurs.

Milieuvriendelijk

Labeur kiest voor milieuvriendelijke producten. Voor het isoleren van daken werkt Labeur uitsluitend met producten die zijn goedgekeurd in het kader van de Groepsaankoop Dakisolatie van Stad Gent. Labeur isoleert daken met minerale wol, vlas, hennepvezels of houtwol. Pleisterwerk gebeurt met 100% natuurlijke gips. Het plaatsen van gipsplaatwanden en -plafonds wordt, volgens de wens van de klant, uitgevoerd met milieuvriendelijke gipsplaten. Schilderen gebeurt uitsluitend met verven op waterbasis, absoluut solventvrij. Labeur prefereert natuurverven.

Streven naar kwaliteit

“Per uur” werken betekent voor de klant een te grote onzekerheid wat betreft de uiteindelijke kostprijs van een opdracht. Het betekent voor onze medewerkers een te grote druk. Labeur biedt de klant een totaalprijsen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om het project zo kwaliteitsvol mogelijk te realiseren.

Binnen voorziene termijn

Elk project wordt, in principe, binnen de voorziene termijn uitgevoerd. Dat zal echter niet gebeuren door druk op de medewerkers te leggen; wel door extra medewerkers op een project actief te laten zijn. Overuren zijn onbestaande binnen Labeur. Medewerkers van Labeur beginnen om 8 uur. Ze stoppen om 16.06 uur.

Respect voor omgeving

Labeur wil een mens- en milieuvriendelijke onderneming zijn én er naar handelen. Dit houdt meteen in dat ook van de medewerkers het nodige respect voor de omgeving wordt verwacht. Selectief verzamelen van afval is een vanzelfsprekendheid voor de medewerkers van Labeur, evenals het zoveel mogelijk recycleren van grondstoffen en materiaal. "Bouwafval" die nog kan gerecupereerd worden, wordt gebruikt om meubels te maken in het kader van het project Recup Design.

Respect voor elkaar

Labeur gaat voor diversiteit. Vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon: iedereen heeft een plaats binnen Labeur. Labeur verlangt van haar medewerkers wederzijds respect. Samen werken, samen leren, samen projecten tot een goed einde brengen, bevordert dit wederzijds respect. Werken voor Labeur zorgt zo niet enkel voor individuele ontplooiing maar tevens voor maatschappelijke meerwaarde.

Medewerkers informeren

Labeur maakt een punt van het informeren van de medewerkers. De medewerkers van Labeur trekken niet naar “een volgende werf”; ze starten “een nieuw project”. De coördinator en de instructeurs laten zich meestal vergezellen bij het bezoek van een site. Medewerkers kunnen kandideren om deel uit te maken van het projectteam. Met de instructeur bespreken ze het plan van aanpak en komen ze tot een eerste taakverdeling. Bij die taakverdeling wordt gestreefd naar een mix van kunde.
Labeur wil met name een lerende organisatie zijn. Medewerkers die vakkundig sterk staan, geven zo hun vakkennis door aan startende collega’s. Dit versterkt de medewerkers én de organisatie. Labeur kent onder haar medewerkers geen meesters, geen knechten. Van zodra de noodzakelijke vakkennis er is, worden jobs onder de medewerkers afgewisseld. Dit remt niet enkel de eentonigheid van het werken, het opent tevens een gezonde vorm van competitie waarbij het leveren van steeds meer kwaliteit het doel is.

Spaarzame organisatie

Labeur is een spaarzame organisatie. Labeur beschikt niet over een grote materiaalstock, bewust. Producten worden aangekocht in functie van de te realiseren projecten. Het opmaken van een offerte gebeurt niet per definitie op basis van de goedkoopste materialen en producten. De keuze van materialen en producten gebeurt in functie van het te realiseren project; niet van de prijs. Projecten worden gerealiseerd met de meest geschikte producten en materialen tegen de best mogelijke prijs. Ook bestellingen gebeuren telkens weer in functie van het te realiseren project. Overschotten en resten worden zo veel mogelijk vermeden.

Geen arbeidsongeval

Labeur is een zorgzame organisatie. De medewerkers van Labeur kennen hun materiaal, ze weten hoe om te springen met de producten. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften dient binnen Labeur strikt te gebeuren.

Wat kan Labeur voor jou betekenen?

Contacteer ons